facana 2022

 

Qui som?

 

El dia 9 de març de 1946, el Ministerio de Trabajo va aprovar els seus estatus amb el nº2041 en el registre de cooperatives. Les activitats que podia realitzar l'endtitat ( Cooperativa Agrícola y casa rural de Rasquera ) eren:

 

- Transformació de collites de vi i oli.

- Compra i distribució entre els associats d'adobs i insecticides.

- Vendes de vi i oli.

- Caixa Rural, operaciones entre els seus abonats.

 

Document del Sr. Administrador de Tributs de Tarragona, 20 de juny de 1969.

 

Història

cooper2

No va ser fins el dia 18 de setembre de 1961 que es va elegir la primera junta rectora de la Cooperativa Agrícola Sant Domingo per unanimitat i va quedar formada per:


President: Juan Ramos Bladé (Sales) 
Vicepresident: José Piñol Benaiges (Beso)
Secretari: José Bladé Bladé (Marrello)
Tresorer: Juan Benaiges Benaiges (Salero) 
Vocal: Juan Sabaté Farnós (Avelino) 
Vocal: José Chortó Vandellos ( Melic)
Vocal: José Escoda Bladé ( Marsal) 
Vocal. Juan Farnós Amorós (Manelo)


El 29 de setembre de 1961, es realitza la compra del molí d'oli al propietari Sr. Alfonso Bladé Vizcarri. 
En sessió extraordinària del 20 d'agost de 1966, s'aprova el canvi de nom de la Cooperativa.
Agrícola de Rasquera per Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Rasquera.
El juliol de 1963 es confeccionen els plànols, pressupost i memòria per la construcció d'una bodega. Aquesta tardarà quatre anys en construir-se.
El 20 de desembre de 1975, es compra a la empresa Pieralisi nova maquinària pel molí. A la façana es col·loca el rètol de Cooperativa Agrícola y Caja Rural.
El 30 de juny de 1983 es traspassa la secció de crèdit a la Caja Rural Provincial de Reus.
El 30 de junt de 1987 es compra un molí de premses.
El 18 d'agost de 1999 en assemblea general extraordinària s'aprova la compra d'un nou molí d'oli. Tipus de Cànter de la marca Alfa Laval.
El 21 de setembre de 2007 s'aprova en una esmena als estatuts el canvi de nom. Es dirà Agrícola Sant Domingo de Rasquera S.C.C.L
El 28 de març de 2008 es dóna de baixa l'activitat de vi de la bodega.
L'any 2013 es confecciona els plànols per l'arranjament del projecte d’una Agrobotiga. Es reforma part del primer pis, nova teulada i nou canvi de rètol.

 

cooper3


Els presidents

 

1961-1971: Sr. Joan Ramos Bladé.
1972-1991: Sr. Joan Pellisa Benaiges.
1991-1995: Sr. Manuel Farnós Chortó.
1995-2000: Sr. Josep Piñol Escoda.
2000-2004: Sr. Francisco Garrido García.
2004-2006: Sr. Albert Farnós Toset.
2006-2011: Sr. Francisco Javier Benaiges Rabal.
2011- 2018: Sr. Domingo Sabaté Bladé.
2018-2022: Sr. Ramon Escoda Pellisa.
2022-Actualitat: Josep Francesc Benaiges Borràs.